×
Dodano do koszyka:
Pozycja znajduje się w koszyku, zwiększono ilość tej pozycji:
Zakupiłeś już tę pozycję:
Książkę możesz pobrać z biblioteki w panelu użytkownika
Pozycja znajduje się w koszyku
Przejdź do koszyka

Zawartość koszyka

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Szkice o drodze do Indii

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
318
Dostępne formaty:
     PDF
     ePub
     Mobi
Czytaj fragment
Zebrane szkice zawierają analizę pewnych wariantów kulturowego przetwarzania toposu drogi do Indii, ukazują przy tym wieloaspektowe powiązania pomiędzy różnymi obszarami kultury. Autorka zestawiła bogaty materiał egzemplifikacyjny: literaturę podróżniczą i reportażową, filmy fabularne, filmy z obszaru infotainment, fora i blogi podróżnicze oraz wywiady etnograficzne. Topika drogi do Indii zaznacza swą obecność w literaturze, w filmie, w sztukach plastycznych, w sztuce użytkowej, w praktykach życia codziennego. Wprawdzie na gruncie akademickim dokonuje sie demistyfikacji zachodniego doświadczania Orientu, ale doświadczenie to jest ponownie zaczarowywane na gruncie kultury popularnej. Dlaczego idea o podrózy do Indii wciąż wydaje sie atrakcyjna? To pytanie pociąga za sobą kolejne: jak przekształcane są imaginaria posługujące się tą topiką? Jak oddziałują one na realnie odbywane podróże? W jakich obszarach codzienności zaznacza się ich działanie? Tego rodzaju pytania dały początek tekstom zawartym w tej książce. Ma być ona raczej szkicownikiem niż panoramą. Skupia się na tych elementach widoku, które rysownik uzna za kluczowe dla obrazu. To właśnie dzieje się w zebranych tu trzynastu tekstach. Zarysowują one różne ujęcia i warianty kulturowego przetwarzania toposu drogi do Indii. Odwołują się do literatury podróżniczej i reportażowej, do filmów fabularnych i tych z obszaru infotainment, do forów i blogów podróżniczych, do wywiadów i obserwacji etnograficznych. Fragmenty zaczerpnięte z różnych obszarów kultury mogą bowiem stanowić aktualizacje tych samych toposów. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ****** The Essays on the Journey to India. The Topic of the Oriental Travel in Modern Culture The collected essays contain an analysis of numerous versions of cultural processing of the journey to India topos, showing multifaceted interrelations between different culture areas. The author compiled rich illustrative material: travel literature and reportage, feature films, infotainment films, forums and travel blogs as well as ethnographic interviews. The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode). ********* Prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz (ORCID 0000-0002-4497-8452) - profesor zwyczajny nauk humanistycznych, absolwentka filologii polskiej oraz etnologii i antropologii kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie obecnie pracuje. Swoje projekty badawcze realizowała w ramach stażów i grantów badawczych na uniwersytetach zagranicznych (m.in. New School University w Nowym Jorku, Uniwersytet Stanowy w San Diego, uniwersytety w Leicester, Sztokholmie, Mediolanie, Kopenhadze, School of Social Science Research w Amsterdamie.) Jej badania sytuują się na pograniczu antropologii, literaturoznawstwa, filozofii i socjologii. Autorka książek: "Wędrowcy fikcyjnych światów. Rycerz, pielgrzym i włóczęga" (1997), "Muzeum Ludzkich ciał. Anatomia spojrzenia" (2000), "Apetyt turysty. O podróżniczych kontaktach ze światem" (2008), "Monstruarium" (2009), "Czarna kobieta na białym tle. Dyptyk biograficzny" (2013), "Figury podróży. Hesse, Eliade, Jung, Lévi-Strauss - w drodze do Indii i z powrotem" (2021). Publikowała też liczne artykuły w pracach zbiorowych oraz czasopismach naukowych.

Wybrane bestsellery

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego - inne książki

Zamknij

Przenieś na półkę

Proszę czekać...
ajax-loader

Zamknij

Wybierz metodę płatności

Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint