×
Dodano do koszyka:
Pozycja znajduje się w koszyku, zwiększono ilość tej pozycji:
Zakupiłeś już tę pozycję:
Książkę możesz pobrać z biblioteki w panelu użytkownika
Pozycja znajduje się w koszyku
Przejdź do koszyka

Zawartość koszyka

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Errata książki

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"Java. Podstawy. Wydanie VIII"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem: helion.pl/user/erraty

Strona Linia Jest Powinno Zgłaszający
32 6 w tabeli 1.1 1.4 2004 Asercje 2723 1.4 2002 Asercje 2723 Piotr Stachowski
51 8 Przejdź do katalogu JavaPodstawy/t1/r02/ImageViewer. Przejdź do katalogu JavaPodstawy/t1r02/ImageViewer. Dariusz Prząda
62 12 od końca znak powrotu karetki znak nowego wiersza Grzegorz Szpetkowski
66 2 0.125 = 2-3 0.125 = 2 do potęgi -3 Piotr Stachowski
76 Rysunek 3.1 Brak strzałki od float do double. Dorysować strzałkę od float do double. Piotr Stachowski
78 Pierwszy po tabeli 3.4 wiązanie lewostronne wiązanie prawostronne Grzegorz Szpetkowski
78 Tabela 3.4 ! ~++ -- +(jednoargumentowy) ()(rzutowanie) new ! ~ ++ -- + -(jednoargumentowe) ()(rzutowanie) new Grzegorz Sz.
80 10 "brzydkiesłowousunięto" "brzydkie słowousunięto" -
81 6 połączone łańcuchy "Hell" i "p!" połączone łańcuchy "Hel" i "p!" -
82 7 "Hello".equals(greeting") "Hello".equals(greeting) -
89 11 od końca Dodaje łańcuch c. Dodaje łańcuch str. Grzegorz Szpetkowski
92 10 String text() String next() Grzegorz Sz.
92 12 od dołu static Console konsole() static Console console() Piotr Stachowski
98 10 takie jak "c:\\mydirectory\\myfile.txt" or "/home/me/mydirectory/myfile.txt". takie jak "c:\\mydirectory\\myfile.txt" lub "/home/me/mydirectory/myfile.txt". Leszek Żur
99 7 File(string fileName) File(String fileName) Mariusz Aleksandrowicz
115 8 (licząc listing) przekazanie sterowania do instrukcji i++. przekazanie sterowania do instrukcji count++. Grzegorz Szpetkowski
120 5 od dołu tablicy do innej, należy użyć metody copyTo dostępnej w klasie Arrays: tablicy do innej, należy użyć metody copyOf dostępnej w klasie Arrays: -
125 Wyciąg API, trzeci prototyp static type copyOf(type[] a, int start, int end) static type copyOfRange(type[] a, int start, int end) Grzegorz Sz.
126 Wyciąg API, trzeci prototyp static int binarySearch(type[] a, int start, int end type v) static int binarySearch(type[] a, int start, int end, type v) Grzegorz Sz.
138 Rysunek 4.2 Narysowane jest, że klasa Item dziedziczy po klasie Order Powinna być strzałka agregacji, to jest Item zawiera się w Order (strzałka agregacji skierowana do Order od Item) Krzysztof Mateusz Mołoń
138 Rysunek 4.2 Między Order, a Item jest strzałka oznaczająca relację dziedziczenia Między Order, a Item powinna być strzałka agregacji (linia ciągła z pustym rombem, grot od strony Order) Grzegorz Sz.
141 Rysunek 4.4 birthday =
birthday =
birthday =
deadline =
-
145 przy konwersji między klasami GregorianCalendar i Calendar przy konwersji między klasami GregorianCalendar i Date Grzegorz Szpetkowski
145 9 pomiędzy klasami GregorianCalendar i Calendar. pomiędzy klasami GregorianCalendar i Date. Grzegorz Szpetkowski
146 1 Calendar.NIEDZIELA Calendar.SUNDAY Grzegorz Szpetkowski
146 2 Calendar.PONIEDZIAŁEK Calendar.MONDAY -
153 11 tablicę o nazwie Employee tablicę obiektów klasy Employee Sławomir Góralczyk
191 4 od dołu com.horstmann.Employee com. horstmann.corejava.Employee Grzegorz Szpetkowski
192 13-15 java -classpath /home/user/classdir:.:/home/user/archives/archive.jar MyProg.java
<br /><br />lub
<br /><br />java -classpath c:\classdir;.;c:\archives\archive.jar MyProg.java
java -classpath /home/user/classdir:.:/home/user/archives/archive.jar MyProg
<br /><br />lub
<br /><br />java -classpath c:\classdir;.;c:\archives\archive.jar MyProg
Grzegorz Szpetkowski
192 koniec strony ale można było ich uruchomić. ale nie można było ich uruchomić. Grzegorz Szpetkowski
206 13 Staff[0] staff[0] Grzegorz Szpetkowski
221 pierwszy w podrozdziale Dostęp chroniony kiedy pola metody są prywatne kiedy pola klasy są prywatne Sławomir Góralczyk
224 19 Przemienność: dla dowolnych referencji x, y i z, jeśli x.equals(y) zwraca wartość true i y.equals(z) zwraca true, to x.equals(y) zwraca tę samą wartość. Przechodniość: dla dowolnych referencji x, y i z, jeśli x.equals(y) zwraca wartość true i y.equals(z) zwraca true, to x.equals(z) zwraca tę samą wartość. Wojciech Moniuszko
239 15 - cały trzeci podpunkt Do sprawdzenia liczby elementów została użyta metoda size() zamiast metody length. ---cały podpunkt powinien zostać usunięty--- Sławomir Góralczyk
247 7 Size.SMALL.ToString() Size.SMALL.toString() Grzegorz Szpetkowski
252 6 od dołu a nie napisane dla niej a nie napisano dla niej Grzegorz Szpetkowski
279 3 od dołu &#040;tekst w ramce&#041; [...] należy w klasie Employee zdefiniować klasę o nazwie np. rank. [...] należy w klasie Employee zdefiniować metodę o nazwie np. rank. Wojciech Moniuszko
292 środek strony "TalkingClass" (w 2 miejscach) "TalkingClock" Grzegorz Szpetkowski
320 3 od dpłu pobiera wartość ustawia wartość Leszek Żur
327 12 od dołu JFramegetContentPane().add() JFrame.getContentPane().add() mkulik
339 15 Rysuje punkt o podanych współrzędnych Definiuje punkt o podanych współrzędnych Bartosz Kolada
354 20 img Obraz do narysowania copyArea() nie posiada parametru img -
364 na dole Object setSource() Object getSource() Janusz Kunowski
418 4-6 setSelected isSelected Janusz Kunowski
650 12 od dołu String filename = (String) names.get(0); String filename = (String) files.get(0); Piotr Stachowski
653 19 Listing 21.1. PairTest1.java Listing 12.1. PairTest1.java -
854 14 null - Referencja null ---wiersz usunięty --- Grzegorz Szpetkowski

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona Linia Jest Powinno Zgłaszający
749 17, 21 return item.getItem(i);
(...)
return item.getItemCount(i);
return menu.getItem(i);
(...)
return menu.getItemCount(i);
Damian Węglarz
Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint