×
Dodano do koszyka:
Pozycja znajduje się w koszyku, zwiększono ilość tej pozycji:
Zakupiłeś już tę pozycję:
Książkę możesz pobrać z biblioteki w panelu użytkownika
Pozycja znajduje się w koszyku
Przejdź do koszyka

Zawartość koszyka

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Errata książki

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"Programowanie w języku C. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem: helion.pl/user/erraty

Strona Linia Jest Powinno Zgłaszający
57 Ćw. 3.7 9 printf("Kod ASCII: %d /t Znak: %c\n",
printf("Kod ASCII: %d \t Znak: %c\n",
Adam Golański
64 ćw. 3.14 #include <string.h> Bartosz Glinka

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona Linia Jest Powinno Zgłaszający
24 5 Jak widać, w wierszu 26 trzeba było użyć wielu nawiasów, aby poszczególne warunki były sprawdzane w odpowiedniej kolejności. Operator iloczynu (&&) ma większy priorytet od operatora sumy (||), dlatego działanie iloczynu dwóch wyrażeń oddzielone zostało za pomocą dodatkowych nawiasów. Jak widać, w wierszu 26 użyto wielu nawiasów. Co prawda operator iloczynu (&&) ma większy priorytet, czy inaczej pisząc "mocniejsze wiązanie" od operatora sumy (||), ale warto je zastosować ze względu na przejrzystość kodu. Grzegorz Szpetkowski
25 1 operatory logiczne i relacje operatory logiczne i relacyjne Grzegorz Szpetkowski
29 7 musi być może być Grzegorz Szpetkowski
40 listing 2.9 #include <stdio.h> #include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
Grzegorz Szpetkowski
44 8 od końca pętli while...do pętli do...while Grzegorz Szpetkowski
52 1 od końca wskaźnikiem do tej tablicy wskaźnikiem do pierwszego elementu tej tablicy Grzegorz Szpetkowski
61 4 od końca nieznaną Ci na razie funkcję - sizeof(). Służy ona nieznany Ci na razie operator - sizeof(). Służy on Grzegorz Szpetkowski
64 listing 3.14 #include <stdio.h> #include <stdio.h>
#include <string.h>
Grzegorz Szpetkowski
72 6,7 NULL NUL Grzegorz Szpetkowski
82 9 W języku C istnieje pięć standardowych (zdefiniowanych) strumieni wejścia-wyjścia: stdin, stdout, stderr, stdprn i stdaux. W języku C istnieją trzy standardowe (zdefiniowane) strumienie wejścia-wyjścia: stdin, stdout i stderr. Grzegorz Szpetkowski
Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint